תיאטרון

חלום ליל קיץ

מתי והיכן

מרכז תרבות מגידו
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 23 מאי
20:00